Get a job!

Join us & create the future

Have you ever dreamed of designing something as exciting as a robot or an electric car? Are you passionate about software development and industrial design? Do you want to belong to a cutting-edge development or design team or be the co-creator of game-changing artificial intelligence? If any of the above gets your attention, you might want to consider becoming part of our engineering team.


Only CZE

Trainee program = adaptačně rozvojový program pro čerstvé absolventy

Cíl: Koordinovaný program připravit na budoucí role ve společnosti:

Odborná příprava

 • Práci na odborných projektech a úkolech – Department Workshopy, poznáte náplň práce ostatních Trainees
 • Získání zkušeností a odborných znalostí – budeme mít k dispozici mentora, kderý vám bude během prvního roku ve společnosti pomáhat nejen s adaptací
 • Komplexní náhled na odbornou problematiku a to i napříč společností – pomocí stáží budete mít možnost navštívit i jiná oddělení a lépe tedy poznat fungování celé společnosti

Rozvojové aktivity

 • Poznávání společnosti v širším kontextu (prezentace oddělení, department workshopy, exkurze do výroby, návštěva dceřinných společností a jiných divizí v Kutné Hoře a Pardubicích)
 • Seberozvoj (školení, workshopy, setkávání s mentorem)
 • Podpora týmové spolupráce (společná setkání minimálně jednou měsíčně a další společné aktivity)

V čem vám pomůže Trainee program?

 • V rámci Trainee pozice pracujete na plný úvazek a získáváte tedy řádnou mzdu
 • Budete mít možnost poznat kolegy a získat nové přátele nejen z řad Trainees
 • Budete se orientovat ve struktuře společnosti
 • Budete moci poznat chod společnosti i v rámci jiných týmů
 • Lépe se připravíte na práci na vašem oddělení a budete mít mnoho příležitostí, jak se lépe adaptovat ve společnosti

Apply